Client Needs

Welkom bij Overview

Bestaat er zoiets als ‘maatschappelijk onverantwoord ondernemen’? Overview is van mening dat toegevoegde waarde, in de zin van waarde toevoegen aan de kwaliteit van het leven, een noodzakelijke voorwaarde is om op termijn te overleven. Dit geldt zowel voor individuele bedrijven als voor onze samenleving als geheel. Alleen wanneer we bij alles wat we ondernemen waarde creeren voor de samenleving kan er sprake zijn van een duurzame ontwikkeling. 
Gezien de toenemende behoefte van uw klanten om invulling te geven aan duurzaamheid en de eisen die medewerkers stellen aan het werk, wordt elke onderneming gedwongen haar toegevoegde waarde expliciet te maken.

Nieuws

Vanaf 1 november 2011 maakt John een nieuwe start met Overview. Op basis van zijn ervaring opgedaan met de haalbaarheidstudie naar een decentraal duurzaam energiebedrijf voor de Provincie Flevoland (DE-on) werkt hij nu aan meerdere opdrachten op dit gebied voor verschillende gemeenten en regio's.
meer

Spreuk van de maand


God grant me the serenity

to accept the things I cannot change;

courage to change the things I can;

and the wisdom to know the difference.
<...
meer
Overview BV - waarde in het vooruitzicht

Overview opereert als zelfstandige onderneming in diverse netwerken. Deze netwerken maken het mogelijk kennis en capaciteit te mobiliseren die perfect is toegesneden op specifieke opdrachten.

Overview heeft een gevarieerde aanpak om afhankelijk van uw specifieke wensen verandering vorm te geven. Overview betrekt bij voorkeur de medewerkers intensief bij veranderingsprocessen en besteedt veel aandacht aan interne communicatie in deze.

Boek bespreking

Defining the business, The starting point of strategic planning, Derek F. Abell 

Dit in 1980 verschenen boek heeft nog niets aan actualiteit ingeleverd. Het...
meer

Organisatie Strategie Innovatie Visie Client Needs